แสดงรายการ จากวงศ์ "Fabaceae"   พบทั้งสิ้น 25 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Acacia catechu (L.f.) Willd. สีเสียด FABACEAE
2 Acacia concinna (Willd.) DC. ส้มป่อย FABACEAE
3 Acacia megaladena Desv.var.megaladena หนามหัน FABACEAE
4 Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen ชะอม FABACEAE
5 Albizia procera (Roxb.) Benth. ถ่อน FABACEAE
6 Archidendron jiringa (Jack) I.C. Nielsen เนียง FABACEAE
7 Bauhinia purpurea L. เสี้ยวหวาน FABACEAE
8 Caesalpinia mimosoides Lam. ผักปู่ย่า FABACEAE
9 Caesalpinia sappan L. ฝาง FABACEAE
10 Cajanus cajan (L.) Millsp. มะแฮะ FABACEAE
11 Dalbergia nigrescens Kurz ฉนวน FABACEAE
12 Dalbergia rimosa Roxburgh กระพี้เครือ FABACEAE
13 Dallbergia volubilis Roxb. พี้พงเครือ FABACEAE
14 Entada glandulosa Gagnep. สะบ้าลิง FABACEAE
15 Lablab purpureus (L.) Sweet ถั่วแปบ FABACEAE
16 Milletia leucantha Kurz.var.leucantha ขะเจ๊าะ FABACEAE
17 Millettia brandisiana Kurz กระพี้จั่น FABACEAE
18 Millettia leucantha Kurz var.buteoides (Gagnep.)P.K.Lôc สาธร FABACEAE
19 Peltophorum dasyrrachis (Miq.) Kurz อะราง FABACEAE
20 Phanera glauca Benth. ssp. tenuiflora เสี้ยวเครือ FABACEAE
21 Pueraria candollei Wall.ex Benth.var.mirifica (Airy Shaw & Suvat.) Niryomdham กวาวเครือขาว FABACEAE
22 Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin&Barneby ขี้เหล็ก FABACEAE
23 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby ขี้เหล็ก FABACEAE
24 Sesbania javanica Miq. โสน FABACEAE
25 Spatholobus parviflorus (Roxb.ex DC.) Kuntze เถาพันซ้าย FABACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index