แสดงรายการ จากวงศ์ "PAULOWNIACEAE (SCROPHULARIACEAE)"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Paulownia taiwaniana T.W. Hu & H.J. Chang เพาว์โลเนีย PAULOWNIACEAE (SCROPHULARIACEAE)

ดัชนีตามอักษร/Family Index