เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สลิท

Hoya diversifolia Blume
ลิ้นควาย ต้าง กล้วยปิ้ง สังวาลย์พระอุมา
ASCLEPIADACEAE
ไม้เถาอิงอาศัย มีน้ำยางขาว มีรากออกตามข้อ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ แผ่นใบหนา รูปรีหรือรูปไข่กลับ โคนและปลายโค้งมน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 6-10 ซม. ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. ดอก สีแดงอมชมพู เป็นช่อรูปครึ่งทรงกลม มี 12-20 ดอก เรียงแบบซี่ร่ม ก้านช่อยาว 4-8 ซม. กลีบดอกมี 5 กลีบ แผ่เชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ขอบแหลมม้วนลง กลางดอกมีเส้าเกสรเป็นแผ่นระยางค์ 5 แฉก เกสรผู้มี 5 อัน ผล เป็นฝักรูปทรงกระบอกแคบ ยาว 10-13 ซม. เมล็ดมีขนเป็นพู่สีขาวที่ปลายด้านหนึ่ง
พบในพม่า คาบสมุทรอินโดจีน และมาเลเซีย ขึ้นกระจายบนต้นไม้ในป่าดิบชื้น ตามสวนผลไม้ ป่าโปร่ง ป่าพรุ ตลอดจนป่าชายเลน
สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1859 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Hoya diversifolia Blume APOCYNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: