เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

ดาวลดา

Hoya engleriana Hosseus
สายตะขาบ
ASCLEPIADACEAE
ไม้เถาอิงอาศัย มีน้ำยางขาว ลำต้นเล็กกลม เกาะห้อยลง ยาว 10-30 ซม. ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่แกมขอบขนานแคบ ขนาดกว้าง 0.6-1 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. ผิวใบด้านล่างสีซีด ก้านใบยาว 3 มม. ดอก สีขาวแกมม่วงแดง ออกเป็นช่อรูปครึ่งทรงกลม มี 4-6 ดอก บานพร้อมกัน ออกที่ปลายยอด ก้านดอกย่อยยาว 1-1.5 ซม. เรียงแบบซี่ร่ม กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปไข่ ขนาดเล็ก กลีบดอกโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ส่วนปลายสุดเป็นติ่งแหลม กลางดอกมีเส้าเกสรแผ่เป็นรยางค์ 5 แฉก สีม่วง เกสรผู้มี 5 อัน
พบในตอนใต้ของจีนและตอนเหนือของพม่า ในประเทศไทยพบในป่าดิบเขา ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 1,400 ม. ขึ้นไป
เป็นไม้ป่าของไทย ที่ให้ดอกสวยงาม ค่อนข้างหายาก นำมาปลูกในพื้นที่ระดับต่ำจะเจริญได้ไม่ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2910 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: