เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พญามุจลินทร์

Hoya finlaysonii Wight
ต้างงูใหญ่ นมเมีย
ASCLEPIADACEAE
ไม้เถาอิงอาศัย มีน้ำยางขาว ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี ขนาดกว้าง 6 ซม. ยาว 20 ซม. ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย เส้นใบสีเขียวเข้ม ก้านใบยาว 1 ซม. ดอก สีเหลืองครีมแกมแดง ออกเป็นช่อรูปครึ่งทรงกลม มีได้ถึง 40 ดอก ก้านดอกย่อยยาว 2.5 ซม. เรียงแบบซี่ร่ม ก้านช่อยาว 2-3 ซม. กลีบดอกโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีสีแดง กลางดอกมีเส้าเกสรแผ่เป็นรยางค์ 5 แฉก เกสรผู้มี 5 อัน ผล เป็นฝักคู่ปลายแหลม กว้าง 0.4-0.6 ซม. ยาว 10-14 ซม.
พบในอินโดนีเซียและบอร์เนียว ในประเทศไทยพบที่ภาคใต้ ตามป่าดิบริมแม่น้ำ
เป็นไม้ที่มีดอกสวยงาม มีกลิ่นหอมแรง สามารถปลูกเป็นไม้ประดับตามคาคบได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2223 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: