เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ต้างใหญ่

Hoya pachyclada Kerr
ต้าง ดอกตั้ง ป้าง
ASCLEPIADACEAE
ไม้เถาอิงอาศัย มีน้ำยางขาว ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ อวบหนา รูปไข่กว้าง ขนาดกว้าง 5-8 ซม. ยาว 6-10 ซม. ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ดอก สีขาวครีม เป็นช่อ รูปครึ่งทรงกลม มี 20-30 ดอก ก้านดอกย่อยยาว 2-2.5 ซม. เรียงแบบซี่ร่ม ก้านช่อยาว 2 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ขอบกลีบม้วนลงด้านล่าง กลางดอกมีเส้าเกสรเป็นแผ่นรยางค์ 5 แฉก เกสรผู้มี 5 อัน ผล เป็นฝักยาวคู่ ปลายแหลม ขนาดกว้าง 0.3-0.4 ซม. ยาว4-6 ซม. เมล็ดแบน รูปรี มีขนขาวเป็นพู่ที่ปลาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย ตามป่าเบญจพรรณ
ให้ดอกสวยงาม สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1698 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Hoya pachyclada Kerr APOCYNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: