เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ต้างหนูผี

Hoya parvifolia Wight
สังวาล ต้าง
ASCLEPIADACEAE
ไม้เถาอิงอาศัย มีน้ำยางขาว ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปหอกกลับ ขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 8-10 ซม. ก้านใบยาว 0.5 ซม. ผิวใบด้านล่างมีสีน้ำตาลแกมแดง ดอก สีขาว เป็นช่อรูปครึ่งทรงกลม มีได้ถึง 40 ดอก ก้านดอกย่อยแข็งยาว 1-2.5 ซม. เรียงแบบซี่ร่ม ก้านช่อยาว 4-10 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ ติดกันเป็นรูปวงล้อ ปลายกลีบจักเป็นฝอย กลางดอกมีเส้าเกสรเป็นแผ่นรยางค์ 5 แฉก มีจุดสีน้ำตาลที่กลางแฉก เกสรผู้มี 5 อัน ผล เป็นฝักคู่ รูปแคบยาว ขนาดกว้าง 0.4 ซม. ยาว 10 ซม. ปลายแหลม
พบในประเทศพม่าและประเทศไทย ตามป่าดิบชื้นทางภาคใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1525 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: