เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

บัวทอง

Hypericum hookerianum Wight et Arn.
บัวคำ
CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
ไม้พุ่มสูง 1-2 ม. กิ่งสีอมแดง ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่แกมรี ขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-5 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ เส้นใบมี 5-6 เส้น เนื้อใบคล้ายแผ่นหนัง ด้านล่างสีจาง ก้านใบสั้นหรือเกือบไม่มี ดอก เป็นดอกเดี่ยว สีเหลืองสด ขนาดผ่าศูนย์กลาง 3-4 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปมน ผิวมัน กว้างและยาว 2-2.5 ซม. เกสรผู้สีเหลือง มีจำนวนมาก ก้านเกสรเมียสั้น รังไข่สีเขียวแกมเหลือง ผล รูปรี สีน้ำตาลดำ ปลายยอดมีรยางค์แข็ง ยาว 3-5 มม. เมื่อแห้งแตกตามยาวจากส่วนบน
จากอินเดียถึงคาบสมุทรอินโดจีน ในที่โล่งบริเวณป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 2,200-2,500 ม.
เป็นไม้หายากชนิดหนึ่งของไทย ดอกมีความสวยงาม สามารถปลูกเป็นไม้ประดับในที่สูงได้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

68722 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: