เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เทียนธารา

Impatiens mengtzeana Hook.f.
พาลีจำแลง
BALSAMINACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 60-80 ซม. ลำต้นอวบน้ำ สีเขียว ส่วนโคน มีรากตามข้อ ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมรูปรี ขนาดกว้าง 3-5 ซม. ยาว 6-10 ซม. โคนแหลม ปลายแหลมเรียว ขอบใบจักเป็นซี่เลื่อย เส้นใบโค้งขึ้นไปทางปลายใบ ดอก สีส้มแกมเหลืองมีลายสีแสดที่ปากตอนบน ขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-5 ซม. ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือกลุ่มละ 2-3 ดอก ก้านช่อรวมยาว 2-6 ซม. กลีบรองดอก 2 กลีบ รูปไข่ ขนาดกว้าง 0.5 ซม. ยาว 1 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนตั้งแผ่ขยาย กลีบข้าง 2 กลีบ มีลักษณะแคบ กลีบล่าง 2 กลีบ ปลายแหลมคล้ายเขี้ยว ส่วนโคนเป็นหลอดเรียวยื่นไปข้างหลัง ปลายหลอดม้วนงอ ผล สีเขียว รูปรี มีก้านยาว เมื่อแก่จะแตกออกตามยาว ดีดเมล็ดไปได้ไกล เมล็ดกลมสีน้ำตาลดำ จำนวนมาก
พบในอินเดีย จีนตอนใต้และตอนเหนือของประเทศไทย ตามริมห้วยในป่าดิบ ที่ระดับความสูง 800-1,200 ม. ดอกบานเดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน
ดอกมีรูปทรงสวยงามมาก ปลูกเป็นไม้ประดับในที่ชื้นได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2090 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: