เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กระบก

Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn.
กะบก จะบก บก มะมื่น มะลื่น หมากบก มื่น มักบก หมักลื่น หลักกาย
IRVINGIACEAE
ไม้ต้น สูง 10-30 ม. ผลัดใบช่วงสั้นๆ ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดแน่นทึบ ทุกปลายยอดมีหูใบหุ้มเป็นรูปฝักดาบเรียวโค้ง ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมหอก กว้าง 2.5-9 ซม. ยาว 8-20 ซม. เนื้อใบหนา ผิวเกลี้ยง โคนใบมน ปลายใบแหลมทู่ ขอบใบเรียบ ดอก สีขาวอมเขียว ขนาดเล็ก กลีบรองดอก 5 กลีบ ยาวเป็น 3 เท่าของกลีบรองดอก ปลายกลีบดอกจะม้วนออก เกสรผู้มี 10 อัน ผล รูปป้อมรี เมล็ดเดี่ยวมีเปลือกแข็ง ภายในมีเนื้อแป้งสีขาว อัดแน่น
จากอินเดียถึงอินโดนีเซีย ตามป่าดิบแล้ง ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ป่าแดง และป่าหญ้า ที่ระดับความสูง 100-300 ม. ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ติดผลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
เนื้อไม้สีเทาปนน้ำตาล แข็งแต่เปราะ ถ่านจากเนื้อไม้กระบกจะให้ความร้อนสูง เนื้อในเมล็ดรับประทานได้ มีรสหวานมัน น้ำมันจากเมล็ดใช้ทำสบู่และเทียนไขได้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

5724 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: