เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Apr 2013

ศรีตรัง

Jacaranda obtusifolia ssp. Rhombifolia (Meijer) Gentry
แคใบฝอย
BIGNONIACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 4-10 ม. ทรงต้นโปร่ง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้าม ใบย่อยขนาดเล็ก ดอก สีม่วง ออกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบท เมื่อบานขนาดผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. เกสรผู้ 5 อัน ผล เป็นฝักแบนรูปไข่กว้าง ขนาดกว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. เมื่อแก่แตก 2 ซีก เมล็ดมีปีก
มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด ทิ้งใบช่วงสั้นก่อนออกดอกในเดือนมกราคม-มีนาคม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
นำมาปลูกครั้งแรกทางภาคใต้ ที่จังหวัดตรัง ปัจจุบันนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ให้ร่มเงาและความสวยงามทั่วไป

3 และ ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2748 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: