เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะลิก้านแดง

Jasminum grandiflorum Linn.
จะขาน จัสมิน พุทธชาด สถาน มะลิก้านยาว มะลิเขียว
OLEACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งก้านสีเขียว ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ช่อใบออกตรงข้ามเป็นคู่ ก้านใบแผ่ออกเป็นครีบแคบๆ ใบย่อยมี 5-9 ใบ รูปรีแกมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ใบย่อยปลายก้าน มีขนาดใหญ่ที่สุด ขนาดกว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 2.5-3.5 ซม. ดอก สีขาวแกมม่วง ด้านหลังกลีบมีสีชมพูอมม่วง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง หรือกิ่งด้านข้าง ช่อดอกไม่แน่น กลีบรองดอกสีเขียว 5 กลีบ รูปขอบขนานแคบปลายแหลม กลีบดอกตอนโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 2-2.5 ซม. ตอนปลายแยกเป็น 5 กลีบ
ถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ในประเทศไทยปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกได้ทั่วไป ออกดอกเกือบตลอดปี
เป็นไม้ดอกหอม สามารถนำไปสกัดทำน้ำหอมได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

10697 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: