เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ประทัดทอง

Macrosolen avenis (Bl.) Danser
กาฝากทอง
LORANTHACEAE
พืชเบียฬ กิ่งก้านค่อนข้างเปราะ หักง่าย ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปใบหอก โคนสอบมน ปลายแหลม ขอบใบเรียบ กว้าง 2.0-4.5 ซม. ยาว 8-12 ซม. เนื้อใบหนา คล้ายแผ่นหนัง ใบมีคราบขาว ดอก ออกเป็นช่อตั้ง สีแดงแกมส้มที่ซอกใบ ก้านช่อยาว 1 ซม. ดอกย่อยมี 3-7 ดอก กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นหลอดสีเขียว ยาว 5 มม. ปลายเรียบ กลีบดอกเชื่อมเป็นหลอด ยาวประมาณ 3 ซม. ส่วนกลางป่อง ส่วนปลายเป็นก้อนสีขาวนวลแกมเหลือง เมื่อดอกแก่ปลายเปิดแยกเป็น 5 แฉก และพับกลับ เกสรผู้ จำนวน 5 อัน อับเรณูสีเหลืองสด ผล รูปรี ยาว 1.5 ซม. มีหมวกครอบที่ขั้วผล
จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหมู่เกาะสุมาตรา มักเกาะตามคาคบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ในป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,000 ขึ้นไป
เป็นพรรณไม้ป่าของไทยชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยงาม แต่ยังไม่มีการศึกษาการใช้ประโยชน์

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2763 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: