เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กวางดูถูก

Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f.& Th.
ดอกตาย หลอกตาย อุโซมาติ
RANUNCULACEAE
ไม้เลื้อย ยาว 2-6 ม. ลำต้นแข็ง ใบ เป็นใบประกอบ เรียงตรงข้าม มีใบย่อยคู่เดียว มีรยางค์เป็นสายยาว ปลายแยกเป็นสามเส้น อยู่ระหว่างคู่ใบย่อย ก้านใบประกอบยาว 4-6 ซม. ใบย่อยรูปไข่ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-10 ซม. โคนสอบมน ปลายแหลม ขอบเรียบหรือหยักตื้นๆ แผ่นใบหนา สีเขียวเข้ม เส้นแขนงใบออกจากโคนใบ ดอก สีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกสมบูรณ์เพศ รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 3-5 มม. ยาว 6-9 มม. ก้านดอกยาว 1-25 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ สีเขียวแกมม่วง เกสรผู้ไม่สมบูรณ์ ลักษณะคล้ายกลีบดอกมี 6-15 อัน กว้าง 0.1 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. เกสรผู้ที่สมบูรณ์ 15-23 อัน เกสรเมียแยกกัน 11-16 อัน ผล แข็งรูปกระสวย มีขนสีขาวคลุมประปราย ปลายขนมีเส้นยาวคล้ายแส้ บิดโค้ง
จากอินเดียถึงคาบสมุทรอินโดจีน ในประเทศไทยพบขึ้นในป่าโปร่ง ที่ความสูงใกล้ระดับน้ำทะเล จนถึง 30 ม.
เป็นไม้ป่าหายาก มีความสวยงามสามารถพัฒนาเป็นไม้เลื้อยประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

3020 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: