เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ช้างน้าว

Ochna integerrima (Lour.) Merr.
กระแจะ กำลังช้างสาร ขมิ้นพระต้น ช้างโน้ม ช้างโหม ตานเหลือง ตานนกกรด
OCHNACEAE
ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 1-8 ม. ลำต้นคดงอ มีกิ่งก้านต่ำ ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ หรือรูปใบกอก กว้าง 4-7 ซม ยาว 8-20 ซม. ขอบใบหยักคล้ายซี่เลื่อย เนื้อใบเนียนเกลี้ยง เส้นใบละเอียด ดอก สีเหลืองขนาดผ่าศูนย์กลาง 3-4 ซม. ออกเป็นช่อกระจุกสั้นๆ ตามปลายกิ่งและง่ามใบใกล้ยอด กลีบรองดอก 5 กลีบ จะคงอยู่และเปลี่ยนเป็นกลีบผลสีแดงคล้ำ กลีบดอก 5-10 กลีบ หลุดร่วงง่าย เกสรผู้จำนวนมาก ผล ค่อนข้างกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. สีเขียว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีดำผิวมัน
มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นกระจายตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้งทั่วไป ตั้งแต่ระดับความสูง 300-1,200 ม. ทนแล้งและทนไฟป่าได้ดี ออกดอกเดือนมกราคม-พฤษภาคม
สามารถนำมาพัฒนาเป็นไม้ประดับได้ ราก เป็นยาขับพยาธิและฟอกน้ำเหลือง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

5075 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
2 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
3 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
4 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
5 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
6 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
7 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
8 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
9 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
10 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
11 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
12 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
13 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
14 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
15 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
16 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
17 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
18 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
19 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
20 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
21 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
22 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
23 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
24 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
25 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
26 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
27 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
28 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
29 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
30 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
31 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
32 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
33 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
34 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
35 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
36 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
37 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
38 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
39 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
40 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
41 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
42 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
43 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
44 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
45 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
46 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
47 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
48 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
49 Ochna integerrima (Lour.) Merr. OCHNACEAE
50 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Angkea OCHNACEAE
51 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Angkea OCHNACEAE
52 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Angkea OCHNACEAE
53 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Angkea OCHNACEAE
54 Ochna integerrima (Lour.) Merr. chang nao OCHNACEAE
55 Ochna integerrima (Lour.) Merr. chang nao OCHNACEAE
56 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Chang Nao OCHNACEAE
57 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Chang Naw OCHNACEAE
58 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Kra chae OCHNACEAE
59 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Tal Leuang OCHNACEAE
60 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Tan khamouy OCHNACEAE
61 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Tan lueang OCHNACEAE
62 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Tan lueang OCHNACEAE
63 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Tan lueng OCHNACEAE
64 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Tarn Lueang OCHNACEAE
65 Ochna integerrima (Lour.) Merr. ช้างน้าวม ตาลเหลือง OCHNACEAE
66 Ochna integerrima (Lour.) Merr. ตาลเหลือง OCHNACEAE
67 Ochna integerrima (Lour.) Merr. ตาลเหลืองช้างน้าว OCHNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: