เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ฝิ่น

Papaver somniferum Linn.
Opium Poppy
PAPAVERACEAE
พืชล้มลุกอายุปีเดียว สูง 50-150 ซม. แตกกิ่งก้านได้ ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคลื่นหรือหยักลึก กว้าง 5-20 ซม. ยาว 8-40 ซม. ดอก เป็นดอกเดี่ยว ออกที่ยอด มีสีสด ทั้งสีขาว แดง ชมพู หรือสีม่วง กลีบรองดอก 2 กลีบ หลุดร่วงง่าย กลีบดอก 4 กลีบ มนแผ่ ขอบเรียบหรือจัก เกสรผู้จำนวนมาก รังไข่ มีหลายห้องเชื่อมกัน ยอดเกสรเป็นแฉกเท่าจำนวนรังไข่ ก้านชูดอกกลมยาว 50-100 ซม. ผล รูปร่างกลม ขนาด 3-5 ซม. มีฝาปิดด้านบน เมล็ดขนาดเล็ก จำนวนมากและมีอาหารสะสมประเภทน้ำมันอยู่ปริมาณสูง
เป็นพืชดั้งเดิมทางเอเชียตะวันตก ขึ้นได้ดีตามเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วไป โดยเฉพาะหน้าดินในเขาหินปูนในที่สูง ที่ระดับความสูง 800 ม. ขึ้นไป ออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

3272 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: