เผยแพร่เมื่อ/created date: -

บานเที่ยง

Pentapetes phoenicea Linn.
เส้งใบเล็ก เส้งใหญ่ ปอเส้ง
STERCULIACEAE
ไม้พุ่มล้มลุกขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-2 ม. ลำต้นเรียวเล็ก สีเขียวหรือสีม่วง ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอกแคบ โคนมน ปลายแหลม ขอบใบจัก เป็นฟันเลื่อย บางใบหยักลึกเป็น 3 แฉก ด้านล่างมีขน ก้านใบสีแดง ดอก เป็นดอกเดี่ยว สีแดงเลือดนกเข้ม ออกตามซอก ใบก้านดอกสั้น มีกลีบรองดอกสีเขียวหรือเขียวอมแดง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน สีเหลืองเข้ม ผล รูปไข่ป้อม เป็นสันมีขนคลุม เมื่อแก่จะแตกตามยาว เมล็ดแข็ง เป็นสี่เหลี่ยมมน สีน้ำตาลเข้ม
ขึ้นกระจายทั่วไปในทวีปเอเชียและตามหมู่เกาะในเขตศูนย์สูตรของโลก พบขึ้นที่โล่งในบริเวณที่มีน้ำขัง ในนาข้าว และตามที่รกร้าง ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
เส้นใยจากเปลือกต้นใช้ทำเชือก ส่วนยอดอ่อน บดเป็นสมุนไพรพอกถอนพิษฝีต่างๆได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

3225 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: