เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

เกล็ดปลา

Phyllodium longipes (Craib) Schindl
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 ม. กิ่งอ่อน มีขนนุ่ม ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ใบกลางใหญ่ที่สุด รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 10-25 ซม. โคนมนถึงหยักเว้าเล็กน้อย ปลายแหลม ด้านล่างมีขนนุ่มแน่น ก้านใบยาว 1.5-2 ซม. ดอก สีขาว รูปดอกถั่ว ออกเป็นกระจุกกลุ่มละ 5-15 ดอก มีใบประกับปิดทั้งสองด้าน ช่อใบประกับยาว 10-30 ซม. รูปกลมรี กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 2.5-4.5 ซม. กลีบรองดอกรูปถ้วย กลีบดอก 5 กลีบ กว้าง 4 มม. ยาว 8 มม. เกสรผู้ 10 อัน ผล เป็นฝักแบน รูปขอบขนาน กว้าง 0.4 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. มีหยักเป็นข้อระหว่างเมล็ด 3-5 ข้อ เมื่อแห้งหลุดเป็นข้อๆ เมล็ดเล็ก แข็ง รูปไต
พบในจีนตอนใต้ ถึงมาเลเซีย ตามป่าเบญจพรรณและป่าผลัดใบที่ชื้น ที่ระดับความสูง 400-800 ม.
รากต้มน้ำดื่ม แก้อาการผิดปกติของตับ และสามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามสวนได้ ให้รูปทรงสวยงามแปลกตา
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

3179 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
2 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
3 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
4 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
5 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
6 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
7 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
8 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
9 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
10 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
11 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
12 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
13 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
14 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
15 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
16 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
17 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
18 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
19 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
20 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
21 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
22 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
23 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
24 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
25 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
26 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
27 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
28 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE
29 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Gled Glin FABACEAE
30 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Graed Bla FABACEAE
31 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Klet pla chon FABACEAE
32 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Klet pla chon FABACEAE
33 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Klet pla, Lup lip FABACEAE
34 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Ma paep nok FABACEAE
35 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. เกล็ดลิ่นใหญ่ FABACEAE
36 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. หูปลาช่อน FABACEAE
37 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. หูปลาช่อน, เกล็ดมังกร FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: