เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พญาไม้ใบเล็ก

Podocarpus polystachyus R. Br. Ex Miq.
สนใบพาย สนใบเล็ก
PODOCARPACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 4-8 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ เนื้อใบหนาคล้ายหนัง รูปรีถึงรูปขอบขนานแกมรูปหอก กว้าง 0.4-0.5 ซม. ยาว 3-7 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม หรือเป็นติ่งแหลม ก้านใบสั้น ดอก แยกเพศ แยกต้น ดอกเพศผู้สีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อแกนคล้ายหางกระรอกตามง่ามใบ เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 ช่อ แต่ละช่อยาว 2-4.5 ซม. ดอกเพศเมียออกเดี่ยวตามง่ามใบ รังไข่ตั้งอยู่บนก้านส่วนที่บวม ผลกลมมน หรือเบี้ยว ขนาดกว้าง 7 มม. ยาว 9 มม.
จากอินเดีย พม่า ลงมาจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบในป่าดงดิบ ใกล้ลำธาร หรือตามภูเขาหินทราย ที่ระดับความสูง 600-800 ม.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2782 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: