เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ต่างไก่ป่า

Polygala arillata Buch.-Ham. Ex D. Don
POLYGALACEAE
ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปใบหอก กว้าง 4-7 ซม. ยาว 10-20 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบเรียวแหลมยาว ขอบใบเรียบเป็นคลื่น ก้านใบยาว 1-2 ซม. ดอก สีเหลืองแกมส้ม ออกเป็นช่อห้อย ยาว 25-40 ซม. ดอกขนาด 1-2 ซม. บานจากโคนไปหาปลายช่อ กลีบรองดอก 5 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ กลีบล่างเป็นกลีบกระทง ยาวเป็นสองเท่าของกลีบอื่น เกสรผู้ 8 อัน รวมเป็นมัด ปลายยอดสีส้ม ผล เป็นผลแห้ง มี 2 พู เมล็ดสีดำ มีเนื้อหุ้มเมล็ดสีส้ม
จากอินเดีย ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามชายป่าดงดิบ ที่ระดับความสูง 600-1,200 ม.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1918 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: