เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ไข่ปูลิ้นแลน

Robus ellipticus forma obcordatus Franch.
หนามไข่ปู มะฮู้
ROSACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม มีขนสีน้ำตาลแกมแดง และหนามแข็งจำนวนมาก ใบ เป็นใบประกอบ ใบย่อยจำนวน 3 ใบ รูปไข่กลับ ปลายใบมนเว้าลึกตรงกลาง แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านท้องใบมีขนหนานุ่ม สีเทา กว้าง 2-5 ซม. ยาว 3-6 ซม. ดอก สีขาวออกเป็นช่อ ยาว 6-10 ซม. ขนาด 8-12 มม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ขอบกลีบหยัก หลุดร่วงง่าย เกสรผู้จำนวนมาก ผล เป็นผลกลุ่ม มีผลย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก รวมกันเป็นก้อน ค่อนข้างกลม สีส้มเหลือง
จากอินเดีย ตอนใต้ของจีน จนถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์ พบตามป่าดิบชื้นหรือป่ากึ่งร้อนชื้น ที่ระดับความสูง 1,000-2,000 ม.
ผลสุกรับประทานได้ มีรสหวานอมเปรี้ยว ใบ ตากแห้งนำมาชงดื่มแทนใบชาได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2170 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: