เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะเขือแจ้เครือ

Securidaca inappendiculata Hassk.
จองละอาง จุงอาง ชองระอา สะกุ้น
POLYGALACEAE
ไม้เถาเลื้อย ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี แกมรูปไข่ ขนาดกว้าง 5-8 ซม. ยาว 10-12 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เนื้อใบคล้ายแผ่นหนัง ผิวเกลี้ยง ดอก สีชมพูแกมแดง ออกเป็นช่อ ดอกย่อยขนาด 1 ซม. กลีบรองดอกมี 5 กลีบ สามกลีบนอกขนาดเล็ก สองกลีบในมีสีสดคล้ายกลีบดอก ลักษณะแผ่เป็นกลีบรูปไข่ กลีบดอกมี 3 กลีบ สองกลีบบนรูปขอบขนานโค้ง กลีบล่างรูปเรือ ปลายแผ่ เกสรผู้มี 8 อัน เชื่อมกันเป็นมัด ผล มีเมล็ดเดียว มีปีก ขนาดกว้าง 1.5 ซม. ยาว 6 ซม.
พบตั้งแต่อินเดียตอนเหนือ จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามชายป่าและริมธารน้ำ ที่ระดับความสูง 200-400 ม. ออกดอกประมาณเดือนสิงหาคม
ทั้งต้น ใช้ต้มเป็นยาแก้ปวดหลัง และบั้นเอว

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

8642 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: