เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

เต็ง

Shorea obtusa Wall.
แงะ เอื้อ ชันตก เต็งขาว เน่าใน
DIPTEROCARPACEAE
ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนาน กว้าง 2.5-7 ซม. ยาว 4-16 ซม. โคนและปลายมน ขอบใบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ดอก สีขาว มีกลิ่นหอมออกเป็นช่อ กลีบรองดอก 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ รูปใบหอก กว้าง 3-5 มม. ยาว 1-1.5 ซม. ปากกลีบบิด เกสรผู้ขนาดเล็ก จำนวนมาก ผล รูปไข่ ขนาด 6-8 มม. มีปีกสั้น 2 ปีก ยาว 3-4.5 ซม. ปีกยาว 3 ปีก รูปหอกกลับ กว้าง 0.7-1 ซม. ยาว 4-6 ซม.
พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณป่าเต็งรัง ออกดอกและผลระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน ก่อนออกดอกจะผลัดใบ และผลิใบใหม่พร้อมกับช่อดอก
เนื้อไม้สีน้ำตาลแก่ แข็งแรงและทนทาน ใช้ทำหมอนรองรางรถไฟ เสาคานที่ต้องรับน้ำหนักมาก
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

16895 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
2 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
3 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
4 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
5 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
6 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
7 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
8 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
9 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
10 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
11 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
12 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
13 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
14 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
15 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
16 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
17 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
18 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
19 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
20 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
21 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
22 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
23 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
24 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
25 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
26 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
27 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
28 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
29 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
30 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE
31 Shorea obtusa Wall. ex Blume Ngae DIPTEROCARPACEAE
32 Shorea obtusa Wall. ex Blume Ngae DIPTEROCARPACEAE
33 Shorea obtusa Wall. ex Blume Pchek DIPTEROCARPACEAE
34 Shorea obtusa Wall. ex Blume Pchek DIPTEROCARPACEAE
35 Shorea obtusa Wall. ex Blume Pchek DIPTEROCARPACEAE
36 Shorea obtusa Wall. ex Blume Teng DIPTEROCARPACEAE
37 Shorea obtusa Wall. ex Blume Teng DIPTEROCARPACEAE
38 Shorea obtusa Wall. ex Blume Teng DIPTEROCARPACEAE
39 Shorea obtusa Wall. ex Blume Teng DIPTEROCARPACEAE
40 Shorea obtusa Wall. ex Blume Teng DIPTEROCARPACEAE
41 Shorea obtusa Wall. ex Blume Teng DIPTEROCARPACEAE
42 Shorea obtusa Wall. ex Blume Teng DIPTEROCARPACEAE
43 Shorea obtusa Wall. ex Blume Teng DIPTEROCARPACEAE
44 Shorea obtusa Wall. ex Blume Teng (Central); Ngae (Northern) DIPTEROCARPACEAE
45 Shorea obtusa Wall. ex Blume เต็ง DIPTEROCARPACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: