เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ฮ่อสะพายควาย

Sphenodesme pentandra Jack
จุ๊ด ซังสะมูล ย่านดูก สุด หน่วยสุด
VERBENACEAE
ไม้เถาเลื้อยกิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม มีขนทั่วไป ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรีแกมขอบขนาน ขนาดกว้าง 3-6 ซม. ยาว 8-15 ซม. โคนมน ปลายแหลม ขอบเรียบ ด้านล่างมีขนตามเส้นใบ ก้านใบยาว 0.4-1 ซม. ดอก สีม่วงแกมเขียว ออกเป็นช่อใหญ่ ขนาด 15-30 ซม. ดอกย่อยมีใบประดับสีเขียว 6 ใบ คล้ายกลีบ เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล รูปขอบขนานปลายมน กว้าง 0.5 ซม. ยาว 2 ซม. กลีบรองดอกม้วนห่อเป็นหลอด ไม่หลุดร่วง กลีบดอก 5 กลีบ เป็นแผ่นมีขนสีม่วงเป็นกระจุกอยู่กลางดอก ผล รูปร่างกลมรี ขนาดเล็ก
พบขึ้นกระจายจากอินเดีย ถึงมาเลเซีย ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ที่ระดับความสูง 300-800 ม.
ลำต้นใช้ดองกับเหล้า เป็นยาชูกำลัง น้ำที่เคี่ยวจากราก ใช้รักษาโรคปวดกระดูกและไขข้อ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

3845 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: