เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะกอกฟาน

Turpinia pomifera DC.
ขาเปี๋ย โคนาเค่ ชอเส่ มะก้วย มะกอกพราน
STAPHYLEACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-12 ม. ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 5-7 ใบ เรียงตรงข้าม รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 12-18 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก ผิวใบเกลี้ยง เป็นมัน สีเขียว ดอก ขนาดเล็ก สีครีมแกมเขียว ขนาด 0.3-0.5 มม. ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง หรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบรองดอกและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ รูปกลมแกมไข่ เกสรผู้ 5 อัน รังไข่มี 3 พู ผล เป็นผลสด กลม สีเขียว ผิวเรียบ ค่อนข้างหนา ขนาด 2-3.5 ซม. มีก้านยาว 3-10 ซม.
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบทั่วไปตามป่าผลัดใบและป่าดิบเขา ที่ความสูง 400-1,600 ม. บริเวณชายป่าที่ค่อนข้างชื้น ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ติดผลเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ผล ใช้ย้อมสีตอกที่ใช้ในการจักสานให้มีสีดำ และเป็นอาหารที่ดีของสัตว์ จำพวก เก้ง กวาง กระรอก

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3422 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: