เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ดู่ช้างย้อย

Ulmus lancifolia Roxb.
ตะไก๋ ขะไต๋ มหาเหนียว ลูกลีบ
ULMACEAE
ไม้ต้นสูง 10-30 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปไข่หรือรูปหอก กว้าง 1-4.5 ซม. ยาว 3-10 ซม. โคนใบเบี้ยวหรือมน ปลายใบแหลม ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ก้านใบยาว 1-5 มม. ดอก สีขาวอมเขียว ออกเป็นช่อลักษณะเป็นกระจุกตามกิ่ง กลีบดอกมี 4-6 กลีบ ส่วนโคนเชื่อมกัน ขอบกลีบมีขนครุย เกสรผู้ 4-7 อัน ผล รูปกลมแบน มีครีบ ส่วนโคนมักเว้าเข้า ขนาด 2-3 ซม. ก้านยาว 1-3 ซม.
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบตามป่าดงดิบและป่าผลัดใบใกล้ลำธาร ที่ระดับความสูง 400-900 ม.
เนื้อไม้ใช้ทำกระดานพื้นลังใส่ของและไม้อัด เปลือกใช้เคี้ยวกับหมากพลู

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1947 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: