เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พิกุลป่า

Adinandra integerrima T. Anders.ex Dyer
ตีนจำดง ตีนต่างฟ้า ประดงขอ โปรงบก บำรำ หลุกตอง
THEACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-4 ซม. ยาว 5-15 ซม. โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 3-7 มม. ดอกสีชมพู ออกเดี่ยวๆ ก้านดอกมักโค้ง ยาว 2.5-5 ซม. กลีบรองดอกรูปไข่กว้าง ปลายเป็นสามเหลี่ยม มีขนละเอียดเหมือนเส้นไหมปกคลุมอยู่หนาแน่น กลีบดอก 5 กลีบ รูปหอก ยาว 1-1.5 ซม. เกสรผู้ 30-40 อัน ผลเป็นผลสด รูปกรวยคว่ำ มีขนนุ่มคลุมทั่วไป ขนาด 1.5-2 ซม.
ขึ้นกระจายอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามป่าดิบ ที่ระดับความสูง 600-1,500 ม. ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
เป็นพันธุ์ไม้ป่าของไทย ยังไม่ได้ศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

3659 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: