เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สะเภาลม

Agapetes hosseana Diels
แมวน้ำ เหง้าน้ำทิพย์
ERICACEAE
ไม้พุ่มเกาะอาศัย ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2-4 ซม. ขอบใบเรียบ โคนใบสอบ ปลายใบมน แผ่นใบค่อนข้างหนา ดอกสีแดงสด ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุกตามซอกใบ มี 1-4 ดอก ก้านดอกยาว 1.5 ซม. กลีบรองดอกเป็นรูปถ้วยตื้น กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดยาว ตอนปลายแยกเป็น 5 กลีบสั้นๆ เกสรผู้ 10 อัน สีเหลือง ผลเป็นผลสด ทรงกลม อวบน้ำ สีเขียว เมื่อสุกสีออกม่วงดำ ส่วนปลายนูนเป็น 5 แฉก
กระจายพันธุ์ในแถบอินโดจีน ในประเทศไทยพบเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามคาคบไม้ และซอกหินในป่าดิบเขาหรือป่าเปิด ที่ระดับความสูง 800-2,500 ม. ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-กุมภาพันธ์
ยังไม่มีการศึกษา แต่มีศักยภาพน่าจะพัฒนาเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2371 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: