เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ยางมอน

Alangium chinense Rehd
ข้าวเย็น ข้างเงิน คางคก มะฮังก่าน มอน มะตังจะวาย
ALANGIACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 18 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปหัวใจกลม กว้าง 7-9 ซม. ยาว 9-12 ซม. โคนใบเว้า ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเกลี้ยง ดอกสีขาวนวล ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ช่อดอกยาว 2-8 ซม. ดอกย่อย 8-12 ดอก ขนาด 1-2.5 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 6-8 กลีบ ม้วนออกด้านนอก เกสรผู้ 6-8 อัน สีเหลืองเป็นแท่งติดตรงกับกลีบดอก ผลเป็นผลสดขนาดประมาณ 1 ซม.
จากอินเดีย จีน ญี่ปุ่น จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามป่าผลัดใบและป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 300-1,800 ม.
เป็นพันธุ์ไม้ป่าของไทย ยังไม่ได้ศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2167 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: