เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ก่อแซะ

Anacolosa ilicoides Mast.
-
OLACACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-8 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่น เปลือกสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 8-14 ซม. โคนใบสอบปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกสีเขียว ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อสั้นหรือเป็นกระจุกตามง่ามใบ กลีบรองดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอกแยกกันมี 5-6 กลีบ เกสรผู้ขนาดสั้น ติดอยู่ที่กลีบดอก ผลเป็นผลสด รูปไข่ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 2-4 ซม. เมื่อสุกสีแดง มีจุดประทั่วไป มีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด
พบกระจายในอินเดียถึงภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูง 800-1,000 ม.
ผลสุกและเมล็ดที่ต้มใช้รับประทานได้

4, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden, หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:71

-

2564 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
2 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
3 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
4 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
5 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
6 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
7 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
8 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
9 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
10 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
11 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
12 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
13 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
14 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
15 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
16 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
17 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
18 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
19 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
20 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
21 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
22 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
23 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
24 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
25 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
26 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
27 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
28 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
29 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
30 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
31 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
32 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
33 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
34 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
35 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE
36 Anacolosa ilicoides Mast. Gor Sae OLACACEAE
37 Anacolosa ilicoides Mast. Ko sae OLACACEAE
38 Anacolosa ilicoides Mast. Ko Sae OLACACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: