เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จิงจ้อ

Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy
CONVOLVULACEAE
ไม้เถาเลื้อย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปขอบขนาดแคบ ขนาดกว้าง 1-3 ซม. ยาว 3.5-8 ซม. โคนใบมน ปลายใบหยักเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ดอกสีขาว ออกเดี่ยวๆ บางครั้งออกเป็นคู่ กลีบรองดอก 4-5 กลีบ สีเขียวขนาดไม่เท่ากัน กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปกรวยปากแตร ปลายกลีบเป็นติ่งแหลม ขนาดผ่าศูนย์กลาง 2-3 ซม. ผลเป็นผลแห้ง สีน้ำตาล รูปไข่ แก่แล้วแตก เมล็ดสีดำ มี 2-4 เมล็ด
ถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้และอเมริกากลาง พบขึ้นกระจายทั่วไปในเขตร้อน ที่ระดับใกล้น้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-พฤษภาคม
ส่วนยอดรับประทานเป็นผักได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2387 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: