เผยแพร่เมื่อ/created date: -

นาวน้ำ

Artabotrys spinosus Craib
หัวชุม
ANNONACEAE
ไม้พุ่มเลื้อย กิ่งมีหนาม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 5-9 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบตัดหรือเป็นติ่งเล็กๆ ขอบใบเรียบ ดอกสีเขียว ออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก มี 1-4 ดอก มักเจริญเพียงดอกเดียว ก้านดอกยาว 2.5 ซม. กลีบรองดอก 3 กลีบ รูปไข่แกมสามเหลี่ยม กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็นสองวง วงละ 3 กลีบ กลีบด้านนอกมีขนาดใหญ่รูปไข่กลับ โคนเป็นแผ่นกลม กว้าง 0.5 ซม. ยาว 1.5 ซม. กลีบด้านในขนาดเล็กกว่า รูปไข่กลับ โคนเป็นรูปสามเหลี่ยมชิดกันหุ้มเกสรข้างใน เกสรผู้จำนวนมาก รูปขอบขนาน เกสรเมียมีประมาณ 10 อัน ที่โคนมีขนยาวปกคลุม
ขึ้นกระจายในภูมิภาคอินโดจีน เป็นพันธุ์ไม้ที่สำรวจพบใหม่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.มหาสารคาม ชอบขึ้นอยู่ตามริมน้ำในป่าทุ่ง
เป็นพันธุ์ไม้ป่าของไทย ยังไม่ได้ศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2796 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: