เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เถาไฟ

Bauhinia integrifolia Roxb.
ชงโคย่าน ชิงโคย่าน ปอลิง เล็บควายใหญ่ โยทะกา
CAESALPINIACEAE
ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ มีมือเกาะ ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง ขอบเป็นคลื่น ยาว8-15 มม. เกสรผู้ 3 อัน ผลเป็นฝักรูปขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม. ยาว 15-20 ซม. เมื่อแก่แตก มี 5-8 เมล็ด ลักษณะแบนเกือบกลม ขนาด 2 ซม.
พบจากอินเดียถึงมาเลเซีย ในประเทศไทยพบกระจายทางภาคใต้ตามป่าดิบชื้น ตั้งแต่ระดับใกล้น้ำทะเล จนถึงระดับความสูง 900 ม.
นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี ให้ร่มเงาและดอกสวยงาม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2132 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: