เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะม่วงนก

Buchannia glabra Wall.
มะม่วงหัวแมงวัน
ANACARDIACEAE
ไม้ต้นสูงได้ถึง 8 ม. มียางสีดำ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรี กว้าง 5-7.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. โคนและปลายใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเกลี้ยง เหนียว และเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นใบด้านล่างนูนเป็นร่างแหชัดเจน ก้านใบยาว 1-3 ซม. ดอกสีเขียวแกมเหลือง ออกเป็นช่อสั้นบริเวณปลายยอด มีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุม ดอกย่อยขนาดผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม. เกสรผู้ 10 อัน ผลสีม่วงแดง รูปไต ขนาด 1-2 ซม. ผิวเกลี้ยง
จากอินเดียจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าผลัดใบ ตั้งแต่ความสูงใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึงระดับ 300 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
เป็นพันธุ์ไม้ป่าของไทย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2720 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: