เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ราชาวดีป่า

Buddleja asiatica Lour.
เกี๊ยงพาไหล ไคร้หางหมา ดอกฟู หญ้าน้ำแป้ง หัวเถื่อน ไคร้บก ดอกด้ายน้ำ ปวกน้ำ ดอกด้ายหางหมา ฟอน
BUDDLEJACEAE
ไม้พุ่ม กิ่งโปร่ง สูง 1-5 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปหอกแคบ กว้าง 1-3 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายใบแหลมยาว ขอบใบหยัก ท้องใบมีขน ดอกสีขาว ออกจากซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อยาว 10-15 ซม. ดอกย่อยมีจำนวนมาก กลีบรองดอกโคนเชื่อมติดกัน กลีบดอกเป็นหลอดขนาดเล็ก ยาว 0.4-0.8 ซม. ปลายแยกเป็น 4 แฉก เกสรผู้ 4 อัน
พบทั่วไปในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
ลำต้นและราก ใช้ผสมสมุนไพรอื่นต้มดื่มแก้ไข้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2918 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
2 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
3 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
4 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
5 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
6 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
7 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
8 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
9 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
10 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
11 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
12 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
13 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
14 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
15 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
16 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
17 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
18 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
19 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
20 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
21 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
22 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
23 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
24 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
25 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
26 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
27 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
28 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
29 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
30 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
31 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
32 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
33 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
34 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
35 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
36 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
37 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
38 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
39 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
40 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
41 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
42 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
43 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
44 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
45 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
46 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
47 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
48 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
49 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
50 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
51 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
52 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
53 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
54 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
55 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
56 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
57 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
58 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
59 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
60 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
61 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
62 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
63 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
64 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
65 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
66 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
67 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
68 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
69 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
70 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
71 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
72 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
73 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
74 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
75 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
76 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
77 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
78 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
79 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
80 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
81 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
82 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
83 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
84 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
85 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
86 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
87 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
88 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
89 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
90 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
91 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
92 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
93 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
94 Buddleja asiatica Lour. SCROPHULARIACEAE
95 Buddleja asiatica Lour. Hua thuean SCROPHULARIACEAE
96 Buddleja asiatica Lour. Ra Cha Wa Dee Pa SCROPHULARIACEAE
97 Buddleja asiatica Lour. Ra Cha Wa Di SCROPHULARIACEAE
98 Buddleja asiatica Lour. racha wadee paa SCROPHULARIACEAE
99 Buddleja asiatica Lour. Racha wadi pa SCROPHULARIACEAE
100 Buddleja asiatica Lour. racha wadi pa SCROPHULARIACEAE
101 Buddleja asiatica Lour. Rachawadee pa SCROPHULARIACEAE
102 Buddleja asiatica Lour. rachawadeepa SCROPHULARIACEAE
103 Buddleja asiatica Lour. Rachawadi pa SCROPHULARIACEAE
104 Buddleja asiatica Lour. Rachawadi Pa, ราชาวดีป่า; Man Chua Sa, ม่านจั่วซา (Hmong) SCROPHULARIACEAE
105 Buddleja asiatica Lour. Rhachawadee pa SCROPHULARIACEAE
106 Buddleja asiatica Lour. ผ่อจิแบว (Karen) SCROPHULARIACEAE
107 Buddleja asiatica Lour. ราชาวดีป่า SCROPHULARIACEAE
108 Buddleja asiatica Lour. ราชาวดีป่า SCROPHULARIACEAE
109 Buddleja asiatica Lour. ราชาวดีป่า, ปั้งเฉ่า (ม้ง) SCROPHULARIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: