เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สังวาลพระอินทร์

Cassytha filiformis Linn.
เขียงคำ เขืองคำโคก ผักปลัว รังกะสา รังนกกะสา
LAURACEAE
พืชเบียน ลำต้นเป็นเส้นกลมยาว สีเขียวแกมเหลือง ใบลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆ ออกเรียงสลับตามลำต้น ดอกสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อที่ซอกของเกล็ดใบ ดอกย่อยขนาดเล็กรูปทรงกลม กลีบรองดอกและกลีบดอกคล้ายกัน เรียงเป็นสองวง วงละ 3 กลีบ ผลเป็นผลสด ทรงกลม ผิวเรียบ เมื่อสุกมีสีขาว ขนาด 4-6 มม.
พบทั่วไปในเขตร้อนทั่วโลก ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ออกดอกและติดผลช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ต้นใช้ปรุงยาแก้ไข้หวัด บำรุงตับและไต

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

3115 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: