เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ยมหิน

Chukrasia velutina Wight & Arn.
ช้ากะเดา ยมขาว มะเฟืองช้าง สะเดาหิน เสียดค่าง
MELIACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 15-25 ม. ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบยาว 30-60 ซม. ใบย่อยมี 11-21 ใบ รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 3-7 ซม. ยาว 5-13 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายยอด กลีบรองดอก 4-5 กลีบ รูปถ้วย กลีบดอก 4-5 กลีบ เกสรผู้ 8-10 อัน ผลเป็นแห้ง รูปไข่ ขนาด 3-5 ซม. เมื่อสุกสีดำ
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบทั่วไปตามป่าดิบแล้ง และป่าผลัดใบผสม ที่ระดับความสูง 300-800 ม. ออกดอกช่วงเดือนกันยายน
เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนในร่มได้ดี มีลายไม้สวยงาม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3399 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: