เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Apr 2013

ถอบแถบเครือ

Connarus semidecandrus Jack
ขางแดง ขางขาว ขางน้ำครั่ง ขี้อ้ายเครือ ถอบแถบ จำเพาะ กะลำเพาะ ไม้จำเพาะ ตองตีน ลำโพ หมากสอ
CONNARACEAE
ไม้พุ่มเลื้อย สูง 2-4 ม. ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-7 ใบ รูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 4-8 ซม. ยาว 8-22 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบมัน ดอกสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อน ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีขนสีสนิมแดงทั่วไป ช่อดอกยาว 15-35 ซม.กลีบรองดอกรูปไข่หรือรูปรี มีขนด้านนอก กลีบดอกรูปขอบขนานเกลี้ยง ขนาด 3-7 มม. ผลลักษณะเป็นกระเปาะ เปลือกบาง แห้งแตกได้ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 1.5-3.5 ซม. ผิวเกลี้ยงเมื่อสุกสีส้ม เมล็ดสีดำมีเยื่อหุ้มสีเหลืองส้ม
พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่โล่งชื้นบริเวณป่าดิบหรือป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูง 800 ม. ขึ้นไป ออกดอกและติดผลช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน
ใบต้มน้ำดื่มรักษาโรคเจ็บหน้าอก ใบและเถาเป็นยาระบายขับพยาธิ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2073 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
2 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
3 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
4 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
5 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
6 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
7 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
8 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
9 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
10 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
11 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
12 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
13 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
14 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
15 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
16 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
17 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
18 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
19 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
20 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
21 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
22 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
23 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
24 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
25 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
26 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
27 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
28 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
29 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
30 Connarus semidecandrus Jack CONNARACEAE
31 Connarus semidecandrus Jack Chu Ta bluea CONNARACEAE
32 Connarus semidecandrus Jack Thob Thab Khruea CONNARACEAE
33 Connarus semidecandrus Jack Thob Thab Khruea CONNARACEAE
34 Connarus semidecandrus Jack Thopthaep CONNARACEAE
35 Connarus semidecandrus Jack Thopthaep khruea CONNARACEAE
36 Connarus semidecandrus Jack top taep CONNARACEAE
37 Connarus semidecandrus Jack ถอบแถบเครือ CONNARACEAE
38 Connarus semidecandrus Jack ถอบแถบเครือ CONNARACEAE
39 Connarus semidecandrus Jack ถอบแถบเครือ CONNARACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: