เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กุ่มน้ำ

Crateva magna ( Lour. ) DC.
รอถะ เหาะเถาะ อำเภอ
CAPPARACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดกว้าง สูง 4-15 ม. ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ รูปหอกหรือรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-6.5 ซม. ยาว 5-20 ซม. โคนใบสอบแคบและเบี้ยวเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม ดอกสีขาวถึงสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อที่ปลายยอด กลีบรองดอก 4 กลีบ รูปไข่ปลายแหลม กลีบดอก 4 กลีบ รูปค่อนข้างกลมหรือรี ขนาดกว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 1.5-3 ซม. เกสรผู้สีม่วงมีจำนวนมาก ผลสีเทานวล รูปรี กว้าง 1.5-4.5 ซม. ยาว 2-6 ซม. เปลือกหนา ผิวขรุขระและเป็นขุย เมล็ดจำนวนมากสีน้ำตาลเข้ม รูปเกือกม้า
จากอินเดีย จนถึงภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบขึ้นทุกภาค ตามริมธารน้ำบริเวณป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูง 30-700 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนธันวาคม-กันยายน
เปลือกใช้เป็นยาแก้อาเจียน ใบช่วยเจริญอาหารและเป็นยาระบาย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2533 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: