เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หางนกยูงฝรั่ง

Delonix regia (BoJ. ex Hook.) Raf
นกยูงฝรั่ง ส้มพอหลวง หงอนยูง
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แก่นช่อใบ ยาว 50-60 ซม. แกนแขนงมี 9-24 คู่ ใบรูปขอบขนาน กว้าง 3-4 มม. ยาว 8-10 มม. โคนใบเบี้ยว ปลายใบมน ดอกสีแดงแซมส้มเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-15 ซม. มี 5-10 ดอก ดอกย่อยขนาด 5-8 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ ด้านในสีแดง กลีบดอก 5 กลีบ รูปช้อนขนาดไม่เท่ากัน เกสรผู้ 10 อัน ผลเป็นฝักโค้งแข็ง กว้าง 4-5 ซม. ยาว 30-60 ซม. มี 20-40 เมล็ด เมื่อแห้งจะแตกตามสัน
เป็นพันธุ์ไม้ของเกาะมาดากัสการ์ นิยมนำมาปลูกทั่วไปในเขตร้อนทั่วโลก ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

7462 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: