เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าหนูต้น

Dianella ensifolia (Linn.) DC.
ไก่กำแล่น ศรีคันไชย ลำพัน หญ้าหนู ซีบะ เซียอ๊ะ
LILIACEAE
ไม้พุ่มสูง 0.8-1.5 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว ห่อเรียงสลับกันขึ้นมาจากโคนกอ รูปขอบขนานแกมหอก ขนาดกว้าง 2-4 ซม. ยาว 30-60 ซม. ขอบใบเรียบ ดอกสีขรวแกมม่วง ออกเป็นช่อ ยาว 30-60 ซม. มีใบประดับขนาดใหญ่รองรับ กลีบรองดอกและกลีบดอกเหมือนกัน จำนวน 6 กลีบ เกสรผู้ 6 อัน สีเหลือง ผลสีม่วงเข้ม รูปทรงกลม มี 3 พู พอสังเกตได้ ขนาด 0.8 ซม. เมล็ดรูปรี ปลายค่อนข้างแหลม
พบในอินเดีย เนปาลจีนตอนใต้ ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบตามป่าดงดิบและที่ชื้น ที่ระดับความสูง 500-1,200
มีรูปทรงสวยงาม นำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านได้ดี รากแก่แห้ง เคี้ยวมีรสหวาน

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2416 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: