เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตะโกนา

Diospyros rhodcalyx Kurz
ตะโก โก มะถ่านไฟผี
EBENACEAE
ไม้ต้นสูงได้ถึง 15 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับถึงรูปรี กว้าง 2.5-7 ซม. ยาว 5-12 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบโค้งมน ดอกสีขาว แยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ กลีบดอก 4 กลีบ ยาว 8-12 มม. เชื่อมติดกันเป็นรูปโอ่งน้ำ ปลายแยกเป็นแฉกสั้นๆ เกสรผู้ 14-16 อัน ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว กลีบดอก 4 กลีบ ลักษณะคล้ายดอกเพศผู้ มีเกสรผู้เทียม 8-10 อัน ผลสีส้มแดง ทรงกลม ผิวมัน ขนาด 1.5-3 ซม. มีกลีบรองดอกติดอยู่ที่ขั้วผล 4 กลีบ
พบกระจายจากพม่าจนถึงภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบทุกภาคตามป่าเบญจพรรณแล้ง ป่าละเมาะ และทุ่งนา ที่ระดับความสูง 40-300 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน_
เนื้อไม้แข็งแรงใช้ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้ได้ดี ผลอ่อน ใช้ย้อมผ้า แห อวน ผลสุกรับประทานได้มีรสหวานอมฝาด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

6147 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: