เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ปัดน้ำ

Drosera peltata J. E. Smith ex Willd.
หยาดน้ำค้าง
DROSERACEAE
พืชล้มลุกขนาดเล็ก มีหัวใต้ดิน สูง 10-35 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบที่โคนต้นจะหลุดร่วงง่าย ใบที่ลำต้นรูปสามเหลี่ยม กว้าง 3-6 มม. ยาว 5-10 มม. ดอกสีขาว ออกเป็นช่อ มีดอกย่อยขนาดเล็ก 2-3 ดอก ก้านดอกย่อยยาว 1-2 ซม. กลีบรองดอกรูปไข่แกมรี กลีบดอกรูปไข่กลับ ขนาด 5-6 มม. เกสรผู้ 5 อัน ผลรูปกระสวย ขนาด 3 มม. เมื่อแก่แตกเป็น 3 ช่อง
จากตอนกลางของทวีปเอเชีย จนถึงออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณดินทรายชุ่มน้ำตามป่าสน และป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูง 700-2,000 ม.
เป็นพืชกินแมลงขนาดเล็ก รายละเอียดยังไม่ได้ศึกษา

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2085 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: