เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ปอเต่าไห้

Enkleia siamensis Nervling
เต่าไห้ พญาไม้ผุ ปอตับเต่า พันไฉน พันไสน
THYMELAEACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งก้านมีขนละเอียดสีน้ำตาลบ สูง 2-5 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนานแกมรี หรือรูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 6-10 ซม. ดอกสีเหลืองนวล ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยรูปปากแตร ขนาด 1-2 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ ขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอดที่ฐาน เกสรผู้ 5 อัน ผลเป็นผลสด รูปไข่สีเขียว ขนาด 0.5-1 ซม. มีใบประดับ 2 ใบ สีน้ำตาลอ่อน ขนาด 2-4 ซม.
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามชายป่า บริเวณที่ค่อนข้างชื้น ที่ระดับความสูง 300-800 ม.
ราก ต้มน้ำดื่มเป็นยาระบาย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

1830 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: