เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 May 2013

ปอฝ้าย

Firmiana colorata
ปอขาว ปอเจ็ด กาปี อุโลก
MALVACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 9-20 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง ขนาดกว้าง 15-22 ซม. ยาว 12-30 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลมและหยักเว้า 3-5 แฉก แผ่นใบเรียบ ก้านใบยาว 15-23 ซม. ดอกสีส้มแดง ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 5-15 ซม. ดอกย่อยจำนวนมาก เป็นดอกเพศเมียหรือสมบูรณ์เพศ กลีบรองดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด ขนาด 2 ซม. ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้ 15 อัน อยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 อัน ผลเป็นฝักกลวง ขนาด 5-8 ซม. เมื่อแก่แตก ภายในมี 2 เมล็ด
จากอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงคาบสมุทรมลายู ในประเทศไทยพบทุกภาคตามป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูง 300-1,400 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน
เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนในร่ม และทำไม้อัด
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

5894 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
2 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
3 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
4 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
5 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
6 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
7 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
8 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
9 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
10 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
11 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
12 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
13 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
14 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
15 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
16 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
17 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
18 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
19 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
20 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
21 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
22 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
23 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
24 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
25 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
26 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
27 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
28 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
29 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
30 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
31 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
32 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
33 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
34 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
35 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. MALVACEAE
36 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. Po fai, Po tup MALVACEAE
37 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. Po khao MALVACEAE
38 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. Po toop MALVACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: