เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ดอกหรีดโทน

Gentiana hesseliana Hoss
GENTIANACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 5-15 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเรียงกันแน่นบริเวณปลายยอด รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 0.3-1 ซม. ยาว 2-6 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกสีฟ้า ออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด 1-16 ดอก กลีบรองดอกเชื่อมเป็นหลอด ยาว 4-9 มม. กลีบดอกลักษณะเป็นถ้วยตื้น ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน ผลเป็นผลแห้ง ขนาด 5-10 มม. รูปไข่กลับ
พบในพม่า และตอนเหนือของประเทศไทย ตามป่าดิบเขาและทุ่งหญ้า ที่ระดับความสูง 1,000 ม. ขึ้นไป
ปลูกเป้นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

1775 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: