เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

รักน้อย

Gluta obovata Craib
ซูก่อแม
ANACARDIACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. มียางสีดำ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบกิ่ง รูปขอบขนานแกมไข่กลับ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 5-16 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบสอบมน ขอบใบเรียบ ดอกสีขาว ขนาดเล็กออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด กลีบรองดอก 5 กลีบ ขนาด 5-7 มม. กลีบดอก 5 กลีบ ขนาด 8-10 มม. เกสรผู้ 5 อัน ผลเป็นผลแห้ง สีดำ รูปทรงกลมเบี้ยว เมื่อแก่ไม่แตก ขนาด 3-5 ซม.
พบเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณป่าผลัดใบและป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 600-1,250 ม. ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม
เป็นพันธุ์ไม้ป่าของไทย
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

1956 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: