เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

รักน้อย

Gluta obovata Craib
ซูก่อแม
ANACARDIACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. มียางสีดำ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบกิ่ง รูปขอบขนานแกมไข่กลับ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 5-16 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบสอบมน ขอบใบเรียบ ดอกสีขาว ขนาดเล็กออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด กลีบรองดอก 5 กลีบ ขนาด 5-7 มม. กลีบดอก 5 กลีบ ขนาด 8-10 มม. เกสรผู้ 5 อัน ผลเป็นผลแห้ง สีดำ รูปทรงกลมเบี้ยว เมื่อแก่ไม่แตก ขนาด 3-5 ซม.
พบเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณป่าผลัดใบและป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 600-1,250 ม. ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม
เป็นพันธุ์ไม้ป่าของไทย
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2545 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Gluta obovata Craib รักน้อย ANACARDIACEAE
2 Gluta obovata Craib รักน้อย ANACARDIACEAE
3 Gluta obovata Craib รักน้อย ANACARDIACEAE
4 Gluta obovata Craib รักน้อย ANACARDIACEAE
5 Gluta obovata Craib รักน้อย ANACARDIACEAE
6 Gluta obovata Craib รักน้อย ANACARDIACEAE
7 Gluta obovata Craib รักน้อย ANACARDIACEAE
8 Gluta obovata Craib รักน้อย ANACARDIACEAE
9 Gluta obovata Craib รักน้อย (R) ANACARDIACEAE
10 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
11 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
12 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
13 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
14 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
15 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
16 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
17 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
18 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
19 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
20 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
21 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
22 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
23 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
24 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
25 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
26 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
27 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
28 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
29 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
30 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
31 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
32 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
33 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
34 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
35 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
36 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
37 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
38 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
39 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
40 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
41 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
42 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
43 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
44 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
45 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
46 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
47 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
48 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
49 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
50 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
51 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
52 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
53 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
54 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
55 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
56 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
57 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
58 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE
59 Gluta obovata Craib ฮักน้อย ANACARDIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: