เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

ผักเมี่ยง

Gnetum gnemon var.tenerum Markgraf
ผักกะเหรี่ยง ผักเมียง เขลียงเรียนแก่
GNETACEAE
ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-7 ซม. ยาว 8-15 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมีติ่งแหลม ดอกสีเขียวอมเหลือง ออกเป็นช่อแกน ลักษณะเป็นกลุ่มเรียงเป็นชั้นๆ ช่อดอกออกตามซอกใบ ยาว 3-8 ซม. ดอกย่อยแยกเพศ และอยู่ต่างต้น มี 5-8 ดอกต่อหนึ่งชั้น ดอกเพศผู้ลักษณะทรงกระบอก ดอกเพศเมียรูปทรงกลม ผลรูปไข่แกมรี ขนาดกว้าง 1 ซม. ยาว 1.5 ซม.
พบตั้งแต่มาเลเซียถึงหมู่เกาะโซโลมอนและฟิจิ ในประเทศไทยพบทางภาคใต้บริเวณป่าดิบชื้น
ยอดอ่อน ช่อดอกและผล รับประทานเป็นผัก มีรสมันและขมเล็กน้อย
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

1850 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: