เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เข้าจี่

Grewia abutilifolia Vent. ex Jass.
หญ้าปิด หญ้าบิด ปอยาบ
TILIACEAE
ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง ขนาดกว้าง 5-12 ซม. ยาว 7-12 ซม. โคนใบกลมหรือเว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ขอบใบจักเป็นซี่ แผ่นใบมีขนทั้งสองด้าน เส้นใบแตกจากฐานใบ 3 เส้น ก้านใบยาว 1-2 ซม. ดอกสีขาว ออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอกตั้ง ยาว 1-2 ซม. ดอกย่อยขนาดกว้าง 4-8 มม. กลีบรองดอกและกลีบดอก รูปขอบขนาน ปลายแหลม ขนาดกว้าง 1 มม. ยาว 2-3 มม. ผลรูปไข่ขณะยังอ่อนมีขนปกคลุมแน่น เมื่อแก่ผิวเกลี้ยง
พบตั้งแต่อินเดีย ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามที่โล่งและชายป่า ที่ระดับความสูง 100-1,000 ม. ออกดอกเกือบตลอดปี
เปลือกลำต้นใช้ทำเชือก

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

1563 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: