เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เทียนดอย

Impatiens violaeflora Hook.f.
เทียนป่า
BALSAMINACEAE
ไม้ล้มลุกลำต้นอวบน้ำ สูง 20-40 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 3-7 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ดอกสีชมพูแกมแดง ออกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ กลีบรองดอก 5 กลีบ มี 1 กลีบ ลักษณะยาวเป็นจงอย กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน ผลสีเขียว ก้านยาว 4-6 ซม. ผลแก่แตกตามยาว เมล็ดขนาดเล็กดีดไปได้ไกล
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามป่าดิบบริเวณน้ำและที่ชุ่มชื้น ที่ระดับความสูง 700-1,500 ม.
ราก ต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนและนำมาปลูกเป็นประดับได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

3094 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: